Polska Szkoła im. M. Skłodowskiej-Curie

Tarpon Springs, Florida

  
  

UWAGA! Organizujemy filę naszej szkoły w St. Petersburg. Kliknij obok, a dowiesz się więcej.

ATTN! We are going to setup our school branch in St. Petersburg. For more information click the botton on the right.

Więcej
More Info
Informacje Ogólne


Zajęcia w naszej szkole prowadzone są dla dzieci w czterech grupach wiekowych. Poziom edukacji jest dopasowany do poziomu znajomości języka w grupie, tak aby każde dziecko mogło maksymalnie skorzystać z lekcji. Grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań aby podtrzymać i rozwinąć znajomość języka, polskiej tradycji i kultury. Zajęcia są prowadzone w pomieszczeniach przy Kościele St. Ignatius w Tarpon Springs. Klasy spełniają wymagania potrzebne do zapewnienia edukacji o dobrym standardzie. Rok szkolny rozpoczyna się w połowie września, a kończy w połowie maja. Zajęcia w ciągu roku szkolnego odbywają się w każdą sobotę od 10:00am do 2:00pm.

Rozkład Dnia

Klasa pierwsza
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne - warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasa druga
8:45 - 9:30: Religia dla dzieci komunijnych (z rodzicami)
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski / co drugi tydzień historia (13:00 - 14:00)
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne -warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasa trzecia
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski / co drugi tydzień historia (13:00 - 14:00)
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne - warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasa czwarta/piąta/szósta
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski / co drugi tydzień historia (13:00 - 14:00)
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne - warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasy

Podział na klasy jest umowny i mogą w nich następować zmiany w zależności od ilości uczniów należących do danego przedziału wiekowego.


Klasa 1, dla najmłodszych, 5-6 lat


Głównym celem jest kultywowanie, doskonalenie i podtrzymywanie przez dzieci języka polskiego poprzez słuchanie bajek i wierszy po polsku, śpiewanie polskich piosenek, zabaw prowadzonych w języku polskim. Dzieci uczą się polskiego alfabetu i cyferek. Najbardziej nieśmiałe maluchy szybko nabierają odwagi i bardzo chętnie biorą udział w zabawie.Klasa 2, młodsza, 7-8 lat

Program jest realizowany w oparciu o podręczniki "Wesoła szkoła i przyjaciele", oraz "Ala i Adam", łacznie z ćwiczeniami opracowanymi specjalnie dla sobotnich szkoł. Lekcje obejmują elementarną naukę czytania i pisania, oraz ćwiczenia wdrażające dzieci do wypowiadania swoich myśli pełnymi zdaniami, jak rownież łączenia 2-3 zdań w logiczną całość. Dzieci poprzez śpiew i wystepy rozwijają wiedzę o polskiej kulturze i tradycji.Klasa 3, średnia, 9-10 lat

Zajęcia w tej grupie są realizowane w oparciu o podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz: "Piękna nasza Polska cała" oraz ćwiczenia pod tym samym tytułem. Nauczanie ma na celu doskonalenie umiejętności czytania, poprawnej pisowni liter, wyrazów, krótkich zdań. Zwraca się uwagę na łączenie liter w wyrazach, dokładność wymawiania końcówek. Stosuje się metody aktywizujące, gry oraz zabawy dydaktyczne, indywidualizacje nauczania.Klasa 4, najstarsza, 11-14 lat

Nauczyciel tej grupy chcąc zapewnić wszystkim uczniom aktywne uczestnictwo w procesie nauczania dobiera zróżnicowane metody i formy pracy pozwalające na ciekawe zajęcia rozwijające umiejętność płynnego czytania, swobodnego wypowiadania się na zadany temat, kształtnego pisania wyrazów, zdań, utrwalanie wiadomości gramatyczno-ortograficznych, poznawanie elementów historii i geografii. W procesie nauczania wykorzystujemy książki "Sercem w stronę ojczyzny" dostosowane do poziomu i możliwości uczniów w tutejszych warunkach, wydawane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago.
Maria Skłodowska-Curie (1867 - 1934)


220px-mariecurie
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) znana jest we współczesnym świecie jako wielki odkrywca - naukowiec i pierwsza osoba, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla, jak również ponad sto innych znaczących wyróżnien, medali i tytułów. Wprowadziła też do słownika nauki nowe słowo - "radioaktywność".

Odkrycia, jakich dokonała prowadząc badania razem z mężem, stały się niezwykle ważne dla dalszego rozwoju naszej wiedzy o strukturze atomu, były one początkiem narodzin nowej i niezwykle ważnej dziedziny nauki - promieniotwórczości, która stała się podstawą nowoczesnych poglądów na budowę materii. Odkrycie promieniotwórczości obaliło XIX-wieczne przekonanie o niezmienności pierwiastka chemicznego.

Rozwój nauki o promieniotwórczości doprowadził do poznania jądra atomowego i jego złożonej budowy, a następnie wykazał istnienie cząstek elementarnych w dzisiejszym rozumieniu. Z nauki tej zrodziła się fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych, jak również radiochemia, chemia jądrowa i chemia radiacyjna. Powstała wreszcie cała energetyka jądrowa i liczne zastosowania praktyczne promieniowania jądrowego i wskaźników izotopowych.

Więcej informacji można znaleźć na Wikipedii: Maria Skłodowska-Curie.

Marie Curie article on Wikipedia in English
 Historia Naszej Szkoły 

Myśl o stworzeniu szkoły podsunęła Agnieszka Bąk- jedna z mam mających w tym czasie dzieci w wieku przedszkolnym. Resztę starań w tym kierunku poczyniła Wanda Orzeł – długoletnia była Dyrektor Szkoły, bardzo oddana sprawie nauczania. Sponsorem, ktory udzielił powstającej szkole finansowego wsparcia był Klub Polonia z St. Petersburg, Floryda, opiekujący się rownież sobotnią szkółką w Largo. Prezesowi i Zarządowi byliśmy i jesteśmy bardzo wdzięczni.

Pierwszym kierownikiem został Pan Jarosław Szwejkowski. Zajęcia rozpoczeły się 15 lutego 1993 i nieprzerwanie aż do dzisiaj są prowadzone od połowy sierpnia do połowy maja w każdą sobotę od godz. 10:00am-2:00pm. W pierwszym roku nie mieliśmy własnego lokalu, stąd zajęcia odbywały się w różnych pomieszczeniach i warunkach. Kres szkolnej tułaczce położyła zgoda proboszcza Parafii St. Ignatius, w Tarpon Springs, księdza Josepha Pellegrino na korzystanie z klas w parafialnej szkole. Tutaj, juz 12 lat odbywają się zajęcia w bardzo dobrych warunkach lokalowych i w miłej atmosferze. Dzieci uczą się trudnej polskiej gramatyki i ortografii, religii, łącznie z przygotowaniem do Pierwszej Komunii, poznają rodzimą literaturę, historię, geografię. Zajęciami pozalekcyjnymi są tańce regionalne i towarzyskie oraz nauka gry na instrumencie. Szkoła bierze udział w imprezach klubowych takich jak; Dzień Matki, Wieczór Kolęd. Jasełka są wystawiane w Kościele St. Paul w St. Petersburg i St. James w Port Richey.

Zawarte w szkole przyjaźnie nie kończą się wraz z sobotnimi zajęciami, rodzice wraz ze swoimi pociechami spotykają się na przyjęciach urodzinowych, wspólnie organizowanych piknikach i innych uroczystościach. Apelujemy do wszystkich Rodaków i ludzi dobrej woli o symboliczną pomoc finansowa dla naszej szkoły.
Sponsorzy i Przyjaciele Szkoły

Polska Szkoła w Tarpon Springs jest organizacją niedochodową i jej istnienie zależy od dobrej woli wielu ludzi. Poniżej, lista naszych aktualnych sponsorów:

Organizacje


- Klub Polonia, Inc. z St. Petersburg, FL

- Polska Misja Miłosierdzia Bożego w St. Petersburg, FL

- Polska Ambasada w Waszyngtonie


Prywatni sponsorzy

- DJ Robert i Ewa Jeneralczuk

- Michał i Agnieszka Bąk

- Dorota i Kazimierz Bielawscy

- Eliza i Stanisław Sochaccy

- Anonimowi Sponsorzy i Rodzice


Serdecznie dziękujemy za pomoc, oraz prosimy wszystkich zainteresowanych pomocą finansową dla naszej szkoły o kontakt z dyrekcją.

Podziel się...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn