Polska Szkoła im. M. Skłodowskiej-Curie

Tarpon Springs, Florida

  
  

UWAGA! Organizujemy filę naszej szkoły w St. Petersburg. Kliknij obok, a dowiesz się więcej.

ATTN! We are going to setup our school branch in St. Petersburg. For more information click the botton on the right.

Więcej
More Info

Lekcje odbywają się co drugą sobotę w godz. 2:00-3:00 pm.

Świat jest pełen piękna i barw, które przez tysiąclecia zachęcały do uchwycenia ich i zilustrowania poprzez sztukę.

Dzieci naszej szkoły mają możliwość kompleksowego poznawania technik sztuk plastycznych takich jak: rysunek, malarstwo, collage, techniki mieszane (mixed medium), rzeźba w glinie, malowanie na szkle, drewnie i materiale.

W programie jest nauka koloroznastwa, kompozycji, trójwymiarowości przedmiotów, światłocienia, perspektywy i przestrzeni.

Wszystkie powyższe elementy kształtują wrażliwość i spostrzegawczość oraz cierpliwość i estetykę.

Metoda prowadzonych zajęć dostosowana jest do wieku uczniów, ich indywidualnych talentów i predyspozycji.

W naszej galerii zdjęć można zobaczyć wiele produktów wyobraźni naszych młodych artystów.

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.

Podziel się...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Spotkania odbywaja się co 2 tygodnie w soboty w godz. 2:00-3:00 pm.

Zajęcia ukierunkowane są na poszerzenie znajomości polskiej literatury i poezji oraz otwarcie serc i umysłów naszych dzieci na jej piękno i bogactwo.

W programie jest analiza i interpretacja wybranych tekstów i wierszy, zrozumienie przenośni i symbolizmów językowych oraz aktywne kultywowanie naszej ojczystej mowy poprzez ćwiczenia ekspresyjne i intonacyjne przygotowujące dzieci do przedstawień teatralnych.

Nasi młodzi aktorzy będą mieli szansę  publicznych występów przy takich okazjach jak np. Boże Narodzenie, Jasełka, Bal Walentynkowy i innych uroczystościach organizowanych przez szkołę.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy !

Podziel się...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn