top of page

Obchody Dnia Niepodległosci w Polskiej Szkole 2021

Zapraszamy na sprawozdanie filmowe ze szkolnych obchodów Dnia Niepodległości 2021. To był uroczysty dzień: wmaszerował poczet sztandarowy, hymny zostały odśpiewane, wiersze wyrecytowane a pieśni legionowe wykonane ochoczo i z zapałem.

bottom of page