top of page
klasa 5

Klasa V

11 Marca 2022

 str.168, ćw.10 

Czytanka "Nasz Mały Generał"str.160-170

Religia:

Klasa starsza:

przeczytać rozdział 18,str.40, 

wykonam ćwiczenie ze strony 41

Wszyscy:

Powtarzamy akty strzeliste (wiary, nadziei, miłości i żalu)

15 Kwietnia 2023

Coming Soon. 

6 Maja 2023

Coming Soon. 

25 Marca 2023

Historia

ćw.4, str.86

ćw.6, str.87

ćw.1, str.96

ćw.6, str.99

ćw.8-9, str.100

ćw.5, str.108

Religia :

Przeczytam rozdział 19 ze strony 42 i wykonam ćwiczenia ze strony 43

22 Kwietnia 2023

Coming Soon. 

13 Maja 2022

Coming Soon. 

1 Kwietnia 2023

Coming Soon. 

29 Kwietnia 2023

Coming Soon. 

bottom of page